Vattenrådet för Blekingekusten jobbar med remissen Grön infrastruktur
Publicerad 2018-11-28 11:33:00

Medlemmar i vattenrådet kan komma med synpunkter till styrelsen senast den 15 januari 2019.

Mer information finns i länken nedan
Grön infrastruktur

Länkar