Bli medlem i vattenrådet
Publicerad 2018-09-24 11:35:11

Den som vill bli medlem i Vattenrådet för Blekingekusten, kan sätta in medlemsavgiften på bankgiro:861-8027. Skriv namn och kontaktuppgifter.

Medlemsavgift privatpersoner och föreningar: 100 kr / år.
Medlemsavgift kommuner och företag: 1000 kr / år.

Länkar