Kontaktuppgifter Styrelsen
Publicerad 2018-09-24 11:29:23

Kontaktuppgifter Styrelsen

Styrelsen:
Yvonne Walther, ordförande, länsstyrelsen Blekinge
Eva Steiner, vice ordförande, Karlskrona kommun, VA
Sven Erik Harrysson, sekreterare, Blekinge sjöjaktvårdsförening
Lars Karlsson, kassör, LRF

Leif Emilsson, Blekinge kust- och skärgårdsförening
Mats Nying, Svenska jägareförbundet, Blekinge
Sam Skällberg, Naturskyddsföreningen, Blekinge
Ulf Lindahl, länsstyrelsen Blekinge
Jesper Bergman, Karlshamn kommun
Sofie Samuelsson, Ronneby kommun
Robert Månsson, Hästholmen-Ytteröns samhällsförening

Helen Gårner , suppleant Sölvesborg kommun

Kontakt:
Yvonne Walther, ymwalther@gmail.com
Eva Steiner, eva.steiner@karlskrona.se


Valberedningen, sammankallande:
Monika Oredsson, monika.oredsson@gmail.com

Länkar