Vattenrådet för Blekingekusten jobbar med remissen Grön infrastruktur
Publicerad 2018-11-28 11:33:00
<p>Medlemmar i vattenr&aring;det kan komma med synpunkter till styrelsen senast den 15 januari 2019.</p>
<p>Mer information&nbsp;finns i l&auml;nken nedan<br /><a href="https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/stat-och-kommun/natur/gron-infrastruktur.html" target="_blank">Gr&ouml;n infrastruktur</a></p>
Utskriftsvänligt format