Dokument Åtgärder Fiskevård
Publicerad 2018-10-17 09:09:27

Åtgärder

Ett av vattenrådets stadgeenliga huvudändamål är att initiera erforderliga planerings- och åtgärdsinsatser för vattensystemet och att vid behov administrera sådan verksamhet. Nedan finner ni länkar till dokument som beskriver genomförda åtgärder.

Fiskevårdande åtgärder inom Donationen.pdf

Våtmark Kölebäcken  Slutrapport.pdf

Länkar