Upplev Vegeån
Publicerad 2018-10-17 10:26:07

Upplev Vegeån

 Vegeåns avrinningsområde bjuder på många vackra naturupplevelser. Några av dessa beskrivs här.

 Vegeåleden är en vandringsled utmed Vegeån mellan Strövelstorp och Utvälinge. Vandringsleden följer ån från Strövelstorp och ut till åns mynning i Skälderviken vid Utvälinge via den gamla kyrkstigen, som Tyge Krabbe använde på 1500-talet som flyktväg undan svenskarna från Vegeholms slott till Strövelstorps kyrka. Dessa delar av Vegeån är karakteristiska, med kraftig meandring och en åfåra som är djupt nedgrävd i den omgivande terrängen.

 Vegeåleden är en fortsättning på Örjabäcksleden. Örjabäcken, som är ett biflöde till Vegeån, har historiskt varit en förbindelse mellan byarna Ausås och Strövelstorp i den sydligaste delen av Ängelholms kommun. Utefter Örjabäcken ligger två kyrkor från 1100- och 1200-talet. Örjabäcksleden syftar till att skapa ett intresse för traktens naturtillgångar, geologi och kulturella historia längs den 4,5 km långa vandringsstigen. Mer information om Örjabäcksleden och Vegeåleden finns på Strövelstorps Byalags hemsida www.strovelstorp.nu.

 Vegeåns fiskevårdsområde sträcker sig från åns mynning i havet och till Strövelstorp cirka 10 km uppströms mynningen, och inkluderar även biflödet Hasslarpsån från dess sammanflöde med huvudfåran och till dess sammanflöde med Skavebäcken. Sträckan från Vegeåns mynning till järnvägsbron cirka 1,5 km uppströms mynningen är öppen för fiskekortsfiske, och är en populär plats för havsöringsfiske. Fiskeregler, fiskekort och ytterligare information finns att hämta via fiskevårdsområdets hemsida www.vegeå.se.

 Ekeby Sportfiskeklubb omfattar områden i Vegeåns huvudfåra från Kågeröd till Bjuv. I ån finns bestånd av både havsöring, stationär öring, lax, gädda och andra arter. Vattnet rinner fram längs lummiga och vackra omgivningar på västra sidan av nationalparken Söderåsen. Mer information finns att hämta via sportfiskeklubbens hemsida www.ekebyfiske.se.

 Området vid Vegeåns mynning i Skälderviken utgör naturreservat. Området erbjuder vacker natur och möjlighet till fågelskådning. Även säl kan ses i området. Under sommaren kan man bada i havet från Sandön, belägen cirka 200 m utanför åns mynning och nåbar via en gångbro.

 Vegeåns Vattendragsförbunds tidigare ordförande, Lars-Göran Persson, har varit bosatt på Välingetorp invid Vegeån i hela sitt liv. Lars-Göran har skrivit en dokumentär text om Vegeåns och traktens historia, Från Dockedals äng till Kapplabruket – En vandring längs Vegeå i tid och rum. Denna text bjuder på intressant historisk och geografisk information om Vegeån och dess omgivning. Texten kan laddas ner HÄR.

Länkar