Välkommen till Vegeåns Vattendragsförbund

Vegeåns Vattendragsförbund verkar för att förbättra vattenkvaliteten inom Vegeåns avrinningsområde så att god ekologisk och kemisk status uppnås. Vattendragsförbundet ansvarar för recipientkontroll, bedriver åtgärdsarbete, sprider kunskap och erbjuder stöd till aktörer inom avrinningsområdet som önskar genomföra vattenvårdande åtgärder. Vattendragsförbundet eftersträvar ett kommunövergripande samarbete. Medlemskap i vattendragsförbundet är öppet för alla organisationer och företag som önskar medverka i arbetet.

Länk till karta över Vegeåns avrinningsområde finns Här

Nyheter
Inbjudan - kallelse Vegeåns Vattendragsförbunds årsstämma 2018

Se länk till inbjudan nedan:
Inbjudan årsstämma 2018

Inbjudan till anbudslämnande

Vegeåns Vattendragsförbund inbjuder till att lämna anbud avseende utförande av elfiske- och/eller kiselalgsundersökningar i Vegeån 2018 i enlighet med förfrågningsunderlag nedan. Anbud ska lämnas in senast 2018-06-15.

Klicka på länkarna nedan för förfrågningsunderlag och inbjudan till anbudslämnande.

Förfrågningsunderlag elfiske kiselalgundersökning 2018
Inbjudan anbudslämning 2018-05-08


Se videoinspelning från Vegeåns attendragsförbunds seminarium 2015-02-05: Vegeån - Allas ansvar. Klicka :HÄR

Se videoinspelning från Vegeåns Vattendragsförbunds seminarium 2013-02-07: Vegeån - Allas ansvar

Vegeån - Allas ansvar, del 1(2):
http://www.youtube.com/watch?v=RFaL_k_tsl0
Vegeån - Allas ansvar, del 2(2):
http://www.youtube.com/watch?v=xm8EauZ61sc
Länkar