Västerhavet
Publicerad 2008-09-16 14:55:49

Fakta om västerhavet

Befolkning: 2,4 miljoner (27%)
Areal: 69 500 km² (15 %)

Vattenförhållanden:
Distriktets viktigaste
problem är försurning av sjöar och vattendrag, övergödning av känsliga kuststräckor, och fysiska förändringar som exempelvis dammbyggnader och omgrävningar av vattendrag. Nedfall av kväve och svavel från källor utanför Sverige
är viktigast för försurningen, och kvävet bidrar tillsammans med kvävet från jordbruket till övergödningen.

Större sjöar: 615 st (16 %)
Större vattendrag: 1 350 (16 %)
Kustvattenområden: 100 (18 %)

Länkar