Vaikuta vesienhoitoon Tornionjoella
Oletko kiinnostunut siitä, missä kunnossa järvien, jokien, rannikkovesien ja pohjavesien tila on kotipaikkakunnallasi tai siellä missä vietät vapaa-aikaasi tai teet työtäsi?
Jos olet, niin voit osallistua Tornionjoen Vesiparlamentin työhön. Torniojoen valuma-alueella vesiä hoidetaan EU:n vesipuitedirektiivin mukaisesti Ruotsin ja Suomen yhteistyönä. Siksi Torniojoen Vesiparlamentti on molemmin puolin jokea asuvien ihmisten yhteinen asia. Vesienhoidon vastuuviranomaisina alueella ovat Norrbottenin Lääninhallitus ja Lapin Ympäristökeskus.

Vasemmalta löydät lisää aluetta koskevaa tietoa. Voit lukea kokouspöytäkirjoja, ladata asiakirjoja sekä keneen voit ottaa yhteyttä jos haluat tietää lisää tai osallistua tähän työhön.
Lue mitä tähän mennessä on tapahtunut
Täällä voit luke mitä on sanottu kaikissa vedenhallintoon koskevissa kokouksissa sekä ottaa osaa nistä asiakirjoista jotka on olleet kyseisten kokouksien perusteena.
Linkit