Påverka vattenmiljön i Torneälven
Är du intresserad av hur vattnet mår i sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten där du bor, arbetar, har din verksamhet eller fritid? Då bör du engagera dig i Tornedalens vattenparlament.

Torneälvens avrinningsområde ska enligt EU:s vattendirektiv förvaltas i samverkan mellan Finland och Sverige, och till en mindre del även Norge. Länsstyrelsen i Norrbotten och Lapplands miljöcentral är gemensamt ansvariga för vattenförvaltningen i detta område. Därför är även Tornedalens vattenparlament till för intressenter från båda länderna.

Ute till vänster hittar du mer information om som berör detta geografiska område. Du kan läsa mötesprotokoll, ladda ner översikten över de väsentliga frågorna få veta vem/vilka du kan kontakta om du vill veta mer eller engagera dig i arbetet o s v.
Tornedalens vattenparlament -seminariet år 2017
2017-06-08
Tornedalens vattenparlament -seminariet hålls den 25 oktober 2017 i Torneå, Finland. Vi ger mer info då lokalerna och föreläsare är bekräftade. Ha en trevlig sommar!
Tornedalens vattenparlament -seminariet
2015-07-01
Under veckan 45 (den 3-4 november 2015) ska Finsk-svenska gränsälvskommissionen arrangera det årliga seminariet Tornedalens vattenparlament. Seminarieplats är Torneå Joentalo. Strandskyddsfrågorna, fiske,vattenkvalitet med mera. Finland - Sverige, lika eller olika i dessa frågor. Närmare info under augusti.
Mötesprotokoll och dagordningar uppdaterade
2014-03-20
Nu har vi publicerat arbetsutskottets senaste mötesprotokoll och dagordningar. Öppna länken nedladdningar.
Nästa telefonmöte den 4 april 2014 kl 10.
Påverka vattenmiljön: Samråd till den 30 april 2015
2015-01-08
Samråd – vad tycker du?

Den 1 november 2014 till den 30 april 2015 genomförs samråd kring Förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer samt åtgärdsprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, för Sveriges fem vattendistrikt.

I samrådsdokumenten kan du läsa om hur det står till med vattnet där du bor, vilka åtgärder som behöver genomföras och vad som redan har genomförts. Håller du med om myndigheternas bedömningar och förslag?

Samrådshandlingarna finns tillgängliga hos länsstyrelser och kommuner inom distrikten samt på vattenmyndigheternas webbplats. Det anordnas även samrådsmöten på olika platser i distrikten, mer information om dessa hittar du i vattenmyndigheternas kalender.

Förvaltningen av svenska sjöar, vattendrag, grund-och kustvatten utvecklas i samverkan med de som berörs. Att skapa delaktighet på lokal nivå är en av hörnstenarna i arbetet med vattenförvaltningen. Därför hålls samråd inför större beslut i viktiga och övergripande frågor.

Var med och påverka för en bättre vattenmiljö i Sverige.

Tillsammans värnar vi vattnets värden!

Mer information om samrådsperioden och vattenmyndigheternas samrådsdokument hittar du här

Möte i Pajala
2015-01-08
Tornedalens vattenparlament ska tillsammans med vattenmyndigheten Bottenviken arrangera ett möte om vattenfrågor. Mötet har som aktuell tema vattenförvaltningsperiod 2015-2021.
Tid, preliminärt bokat, den 17 februari 2015 kl 13-
Plats: Kommunhuset Pajala.
Länkar