Miljögifter i fisk i Tidan
Publicerad 2018-05-08 08:53:00

Tidans vattenförbund har beställt en rapport om miljötillståndet med avseende på miljögifter i fisk. Rapporten kan laddas ner här.

Länkar