Möte om vattenförvaltningen
Publicerad 2012-11-08 10:48:00

Den 6 november 2012 hölls möten för kommunpolitiker och tjänstemän inom Tidans avrinningsområde. Ett möte hölls på förmiddagen i Skövde och ett på eftermiddagen i Tidaholm.

Mötena avhandlade det pågående arbetet med vattenförvaltning med inriktning på det kommande nya underlagsdokumentet för Tidan. Detta dokument ska utgöra underlag för det åtgärdsprogram som Vattenmyndigheten ska ta fram för perioden 2015 till 2021.
Nedan kan du ta del av de presentationer som föredrogs vid mötet.

Vattenförvaltning - EU:s vattendirektiv

Modell för arbete med vattenförvaltning

Länkar