Höga kvävehalter i Valstadsbäcken
Publicerad 2014-05-30 00:00:00

Tidans Vattenförbund har under 2012 och 2013 försökt klarlägga orsakerna till höga halter av kväve i Valstadbäcken, Tidaholms kommun. Projekt har inkluderat provtagning, kartstudier och insamlande av kunskap från boende och verksamma i området. Ett möte med lokala aktörer hölls i Folkabo den 19 mars 2013. Arbetet har delfinansierats av Vattenmyndigheten Västerhavet.

Studien redovisas i Valstadbäcken slutrapport 05 30.pdf.
Kontaktperson och verksamhetsledare:

Håkan Magnusson
c/o Miljö- och byggnadsförvaltningen
542 86 Mariestad
0501-756036

Länkar