Vandringshinder i Tidan
Publicerad 2015-06-01 00:00:00

Limniska värdekärnor, strömmande vattenmiljöer och vandringshinder i Tidan inom Tidaholms kommun

År 2014 gjorde Tidaholms kommun och Länsstyrelsen en inventering av limniska naturvärden och vandringshinder i Tidan inom Tidaholms kommun.

Arbetet presenteras i denna rapport från Länsstyrelsen och är ett gott exempel på hur man kan arbeta med vandringshinder.

 

Länkar