Vattenanalyser
Publicerad 2018-09-24 11:01:09

Från och med 2015 utför Sydvästra Skånes Vattenråd provtagningen av vattenkvaliteten i Vellinge, Trelleborgs och Skurups vattendrag.

Resultaten av vattenanalyserna framgår av filerna nedan, dels som diagram dels i siffror.

PROVTAGNINGSRESULTAT 2018

Provtagningsresultat_fyskem_parametrar_2018_jan_-_sept.pdf

Provtagningsresultat_metaller_aug_2018.pdf

PROVTAGNINGSRESULTAT 2017

Årsrapport_vattenkontrollprogram_2017.pdf 

PROVTAGNINGSRESULTAT 2016

Årsrapport_vattenkontrollprogram_2016.pdf

Kiselalger_rapport_2016.pdf

PROVTAGNINGSRESULTAT 2015

Årsrapport_vattenkontrollprogram_2015.pdf

Komplettering_1_årsrapport_2015.pdf

Komplettering_2_årsrapport_2015.pdf

 

Länkar