Medlemsskap
Publicerad 2015-10-15 17:02:37

Medlemsskap i Sydvästra Skånes Vattenråd är öppet för alla som vill verka för vattenrådets syften.

 

Medlemsavgift

Privatperson, ideell förening 100 kronor/år

Övriga 300 kronor/år

Länkar