Styrelsen för Sydvästra Skånes Vattenråd
Publicerad 2015-08-18 11:12:37
<h4 class="sub-heading preamble">Ordinarie ledam&ouml;ter</h4>
<p>G&ouml;ran G&auml;rtner, Trelleborgs kommun, ordf&ouml;rande</p>
<p>Leif Sj&ouml;gren, Trelleborgs kommun</p>
<p>Layal Chidiac, Trelleborgs kommun</p>
<p>Ola Freij, Vellinge kommun, vice ordf&ouml;rande</p>
<p>Christer Mars, Vellinge kommun</p>
<p>Sven-Bertil Persson, Skurups kommun</p>
<p>Ingrid Ljungberg, Skurups kommun</p>
<h4 class="sub-heading preamble">Ers&auml;ttare</h4>
<p>Per-Arne Johansson, Trelleborgs kommun</p>
<p>Maria Adolfsson, Trelleborgs kommun</p>
<p>Martin Nilsson, Trelleborgs kommun</p>
<p>Annelie Persson, Vellinge kommun</p>
<p>Max Persson, Vellinge kommun</p>
<p>Lena Johansson, Skurups kommun</p>
<p>Eva-Marie Engstr&ouml;m, Skurups kommun</p>
<p>&nbsp;</p>
Utskriftsvänligt format