Välkomna till Sydvästra Skånes Vattenråd
Sydvästra Skånes Vattenråd bildades hösten 2013 av kommunerna Vellinge, Trelleborg och Skurup. Vattenrådet är ett gränsöverskridande forum för samverkan och samarbete kring vattenfrågor. Tillsammans arbetar vi med minst 13 st olika åar/bäckar och dess avrinningsområden.

Vattenrådet är en frivillig medlemsorganisation för kommuner, företag, markägare, myndigheter, organisationer och enskilda som har intresse i att vårda och använda sydvästra Skånes vattenmiljöer långsiktigt hållbart.

Vattenrådet är en ideell förening med en styrelse som sammanträder ca 4 till 6 gånger om året.

Vattenrådet anordnar medlemsmöten och informationsträffar. Sedan januari 2015 har vi även ett gemensamt vattenkontrollprogram för våra gemensamma vatten.
Länkar