Nya dokument
Publicerad 2011-10-11 09:05:26

Mötesanteckningar och nyheter om Björnlokan,
samt anteckningar från Översvämningsseminarium 111021

Nu finns protokoll från Suseåns vatenråds
möte 111003, samt två intressanta dokument
om Björnlokan, nedladdade.Anteckningarna från
översvämningsseminariet 111021 finns också att läsa.
Länkar