Nyhetsbrev från Suseåns vattenråd sommaren 2013
Publicerad 2013-07-04 15:12:00

Läs mer om vattenrådets aktiviteter våren 2013. Sammanfattningar om föreningens årsmötet i Kvibille, arbete med förstudien om översvämningsproblematiken i Getinge och de nystartade delprojekten kring Marielundsbäcken och Käringasjöbäcken hittar ni i nyhetsbrevet här: Nyhetsbrev från Suseåns vattenråd sommaren 2013

Länkar