Sju filmer om hur det går till att mäta vattenkvallitet
Publicerad 2013-05-13 09:06:00

Vattenmyndigheten tog 2011 fram några informationsfilmer om hur det går till att statusklassa ett vattendrag och/eller en sjö. Hur går provtagningarna till? Vad tittar de efter?

Filmerna ligger på Youtube: http://www.youtube.com/user/LansstyrelsenVastman?ob=0&feature=results_main

Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendisitrkt har under 2011 tagit fram korta informationsfilmer om några av kvalitetsfaktorerna som används för att klassa den ekologiska statusen i sjöar och vattendrag.

Totalt har sju filmer producerats. Syftet med filmerna är att lättbegripligt informera om hur provtagningen går till och hur man kan använda resultaten. Målgruppen för filmerna är "den intresserade allmänheten", men de kan även vara intressanta för personer som arbetar med vattenfrågor som vill lära sig mera om provtagning eller bara få en större förståelse för en enskild kvalitetsfaktor.
Länkar