Protokoll från årsmötet 2013
Publicerad 2013-04-09 13:20:06

Suseåns vattenråd hade den 7 mars sitt årmöte på Kvibille Gästis. Protokollet kan ni hitta här: Protokoll Suseåns årsmöte 2013Innan mötet höll Erik Ekre från hushållningssällskapet en mycket intressant föreläsning om hur olika odlingsmetoder och grödor påverkar näringsläckage från jordbruket. Presentationen ligger här Presentation om urlakningsförsök i Mellby, Erik Ekre Hushållningssällskapet Halland.

Länkar