Lite fakta om Suseån
Publicerad 2013-01-29 11:35:00

Ägare till Boberg kraftstation tog 2013-01-29 fram lite fakta om Suseån och avrinningsområdets storlek, avstånd och lutningar.

Suseåns avrinningsområde är 450 km2 Varav Mostorpsgrenen 176 km2
Och grenen från Getinge 127 km2

Enligt SMHI dammregister:
Avstånd havet – Boberg 6 900 m
Boberg – Berte Qvarn 8 600 m
Berte Qvarn – Kvibille/Steninge 18 490 m


Mätningar 2012-06-10
Fallhöjd havet – nedanför Boberg 2,7 m Boberg – nedanför Berte 0,55 m

Mätningar 2012-06-10
Skibordet i Boberg ligger 7,2 m över havet
Skibordet i Berte Qvarn ligger 15,3 m över havet


Länkar