Nyhetsbrevet vintern 2018
2018-12-21
Läs om Berte Qvarns planer efter den nya vattendomen och om nya fiskevårdsåtgärder som är på gång i Suseån.

Suseåns vattenråds nyhetsbrev vintern 2018

God jul och gott nytt år önskar Suseåns vattenråds styrelse!
Nyhetsbrev Sommaren 2018
2018-08-10
Då finns ett nytt nyhetsbrev ute!

Nyhetsbrev sommaren 2018

Läs om vad vattenrådet har haft för aktiviteter, om nya hur GDPR påverkar vår förening och hur vi behandlar våra medlemmars personuppgifter. Du kan också få lite information om ett nytt projekt som kommunerna och länsstyrelsen drar igång till hösten om invasiva arter.

God läsning önskar vi er!
Information om hantering av personuppgifter
2018-05-31
Den 25 maj träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Syftet med den nya dataskyddsförordningen är att ge ett stärkt skydd för enskildas personliga integritet och hanteringen av personuppgifter är striktare än den tidigare gällande personuppgiftslagen (PUL).

Suseåns vattenråd har beslutat om en integritetspolicy där vi beskriver vilka personuppgifter vi behandlar och varför. Vi har även tagit fram en registerförteckning. Båda dessa dokument finns här på hemsidan under fliken dokument. Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta styrelsen eller samordnaren.
Inbjudan till årsmöte 2018
2018-01-25
Nästa årsmöte kommer att hållas i Getinge församlingshem kl 18.30 den 12 februari.

Före årsmötet får vi en genomgång av det arbete som gjorts i samhället mot översvämningar och det nya rekreationsområdet vid Suseån.

Varmt välkommen, vattenrådet bjuder på kvällsfika!


Nyhetsbrev vintern 2017
2017-12-27
Nu finns ett nytt nyhetsbrev från Suseåns vattenråd med information om kommande årsmöte i februari, pågående samråd inom vattenförvaltningen och information från några av aktiviteterna i vattenrådet.
Nytt nyhetsbrev ute nu!
2017-07-05
I nyhetsbrevet för sommaren 2017 kan du läsa om fiskeaktiviteten den 3 september, jättelokan och om samrådet för Berte Qvarn.

Nyhetsbrev sommaren 2017

Trevlig sommar och god läsning önskar Suseåns vattenråd!
Välkommen till Suseåns Vattenråd
Suseåns vattenråd bildades 20 maj 2009 som ett lokalt samverkansnätverk. Den 12 april 2012 beslutade vattenrådet att bilda en ideell förening. I vattenrådet ingår representanter från berörda kommuner (Halmstad, Falkenberg och Hylte), naturskyddsföreningen, svenska turistföreningen, vattenkraftsägarföreningen, Falkenbergs sportfiskeklubb, FVO norra Suseån, LRF, skogsnäringen (södra), Suseåns dikningsföretag, friluftsfrämjandet och representant för samhällföreningen Getinge och Kvibille allförening och många markägare.

Vattenrådets ordförande heter Agneta Åkerberg och samordnare är Marie-Helen Bergstrand, Halmstads kommun, tfn: 072-587 69 63. Kontakta dem om du vill bli medlem eller har några frågor.


Vattenrådets vision
Suseåns vattenråd har som vision att Suseån ska ha god ekologisk och kemisk status och vara en tillgång för alla inom avrinningsområdet; boende, verksamma och det rörliga friluftslivet.
Suseåns vattenråd vill inspirera och medverka till att åtgärder genomförs i samverkan eller på eget initiativ av enskilda personer, företag, föreningar och organisationer i avrinningsområdet.


Läs mer i vår folder:Broschyr om Suseåns vattenråd 2015
Länkar