Vimmerby
Publicerad 2015-05-22 10:30:38

Vattenrådet i Vimmerby formerade sig 2010.

Vi följer EU direktiv för att främja bättre vattenkvalitet och förbättrad ekologi i och kring våra vattendrag. Arbetsgruppen består av representanter från kommun och organisationer med intresse av miljö och vatten. I Vimmerby ser vi över vattensituationen och lämnar förslag till förbättringar av områdets vattendrag. Vi följer även kontinuerligt och lämnar synpunkter på de förbättringsförslag som Länsstyrelsen har arbetat upp i sin verksamhet.

Databasen med nuvarande vattenstatus heter VISS (Vatteninformationssystem Sverige).

 Beskrivning av Stångån

Länkar