Förslag för miljövänligare vattenkraft
Publicerad 2015-12-08 00:00:00

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, välkomnar förslaget till prövning av vattenkraftproduktion som lämnats till regeringen av generaldirektörerna för Energimyndigheten och Naturvårdsverket.


- Vi har i flera år samlat företrädare för näringen, miljöorganisationer och andra berörda till en dialog kring en miljövänligare vattenkraft. Det här är ytterligare ett steg, säger Ingemar Berglund, vikarierande generaldirektör för HaV.

https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-uppdrag/press-och-media/visa-nyheter/visa-nyhet.html?url=-222923666/news/140606

Länkar