Kontaktuppgifter
Publicerad 2011-05-19 13:23:52

Helge å Kommittén för samordnad kontroll
Kontaktuppgifter:
Sekreterare: Malin Åberg, C4 Teknik, VA-avdelningen
Kristianstads kommun
291 80 Kristianstad

Tel: 044 - 13 21 55


Nybroån, Kabusaån och Tyge å Vattenråd
Kontaktuppgifter:
Sekreterare: Charlotte Lindström, Kommunekolog
Tomelilla kommun
Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Tel: 0417-18132
E-post: Charlotte.Lindstrom@tomelilla.se


Skivarpsån och Dybäcksån vattendragsförbund
Kontaktuppgifter:
Sekreterare: Lena Johansson, Miljöstrateg
Skurups kommun
Torggatan 4
274 80 Skurup

Tel: 0411 - 53 50 33
E-post: Lena.Johansson@skurup.se


Svarteåns vattenråd
Kontaktuppgifter
Ordförande: Gustav Hagemann

E-post: Gustav@ruuthsbo.se
Länkar