Kontaktuppgifter
Publicerad 2011-05-19 13:23:52
<p><strong>Helge &aring; Kommitt&eacute;n f&ouml;r samordnad kontrol</strong>l<br /> Kontaktuppgifter: <br /> Sekreterare: Malin &Aring;berg, C4 Teknik, VA-avdelningen<br /> Kristianstads kommun <br /> 291 80 Kristianstad <br /> <br /> Tel: 044 - 13 21 55<br /> <br /> <br /> <strong>Nybro&aring;n, Kabusa&aring;n och Tyge &aring; Vattenr&aring;d</strong><br /> Kontaktuppgifter:<br /> Sekreterare: Charlotte Lindstr&ouml;m, Kommunekolog<br /> Tomelilla kommun<br /> Gustafs torg 16<br /> 273 80 Tomelilla<br /> <br /> Tel: 0417-18132<br /> E-post: <a href="mailto:Charlotte.Lindstrom@tomelilla.se">Charlotte.Lindstrom@tomelilla.se</a><br /> <br /> <br /> <strong>Skivarps&aring;n och Dyb&auml;cks&aring;n vattendragsf&ouml;rbund</strong><br /> Kontaktuppgifter:<br /> Sekreterare: Lena Johansson, Milj&ouml;strateg<br /> Skurups kommun<br /> Torggatan 4<br /> 274 80 Skurup<br /> <br /> Tel: 0411 - 53 50 33<br /> E-post: <a href="mailto:Lena.Johansson@skurup.se">Lena.Johansson@skurup.se</a><br /> <br /> <br /> <strong>Svarte&aring;ns vattenr&aring;d</strong><br /> Kontaktuppgifter<br /> Ordf&ouml;rande: Gustav Hagemann<br /> <br /> E-post: <a href="mailto:Gustav@ruuthsbo.se">Gustav@ruuthsbo.se</a><br /> <br /> <br /> <br /><br /></p>
Utskriftsvänligt format