Södra Östersjöns vattenorganisationer
Södra Östersjöns vattendistrikt består av 10 län, 91 kommuner och 2,2 miljoner invånare. Gränserna för distriktet bestäms av hur vattnet rinner - inte efter de administrativa gränser vi är vana vid vilket ställer helt nya krav på samverkan.
Länsstyrelsen i Kalmar län är utsedd till vattenmyndighet i Södra Östersjöns vattendistrikt.

Distriktet omfattar Östergötland, en stor del av Småland, Öland, Gotland, Blekinge och en stor del av Skåne. Alla landområden med avrinning till Östersjön från och med Bråviken till och med Öresund ingår i distriktet.

Välj vattenorganisation nedan

Alsteråns Vattenråd
Blekinge Kustvatten och Luftvårdsförbund
Bruatorpsån-Grisbäcken-Brömsebäcken
Bräkneåns Vattenråd
Emåförbundet
Gotlands vattenråd
Hagbyåns och Halltorpsåns Vattenråd
Helge å Kommittén för samordnad kontroll
Helgeåns Vattenråd
Ivösjökommitten
Höje å Vattenråd
Kisadalens vattenråd
Kristianstadslättens Grundvattenråd
Kalmar läns kustvattenkommitté
Kolbäcksåns Vattenförbund
Kävlingeåns vattenvårdsförbund
Kävlingeåns Vattenråd
Ljungbyåns Vattenråd
Ljungbyåns recipientkontroll
Lyckebyåns vattenförbund
Motala ströms vattenvårdsförbund
Motala ströms sydvästra vattenråd
Nedre Motala ströms och Bråvikens vattenråd
Mörrumsåns Vattenråd
Norra Gotlands Vattenråd
Norra Möre Vattenråd
Nybroån, Kabusaån och Tyge å Vattenråd
Tullstorpsåprojektet
Ronnebyåns vattenvårdsförbund
Rååns vattendragsförbund
Alnarpsströmmen Sammarbetskommittén
Saxån-Braåns vattenråd
Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd
Skivarpsåns och Dybäcksåns vattendragsförbund
Skräbeåns vattenråd
Snärjebäcken, Törnebybäcken, Åbyån-Surrebäcken och Nävraån-Danesjökanalen
SRK Norra Vättern
SRK Södra Vättern
Storåns Vattenråd
Svarteåns Vattenråd
Stångåns Vattenråd
Sydkustens vattenvårdsförbund
Sydvästra Skånes Vattenråd
Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten
Vattenrådet för Blekingekusten
Vegeåns vattendragsförbund
Vindåns Vattenråd
Västar Gotlands Vattenråd
Vätternvårdsförbundet
Ystads åar
Ölands Vattenråd
Öresunds vattenvårdsförbund
Österlens vattenråd
Östra Gotlands vattenråd
Övre Motalaströms Vattenråd
Vattenrådens kväll på Gotland
Välkomna på vattenrådens kväll på Gotland den 2 september kl 15.00 till 20.30. För mer information och program se på Vattenmyndighetens hemsida.
Dokumentation från vattenrådens dag
Tack
alla ni som var med och bidrag till bra diskussioner på vattenrådens dag. Dokumentation från dagen finns nu på Vattenmyndighetens hemsida
Länkar