Norra Möre Vattenråd är ett samverkans- och diskussionsforum
där det gemensamma målet är ett bättre vatten!

2011 startade vattenrådet under namnet Vattenrådet för Snärjebäcken, Törnebybäcken, mfl. Och under årsmötet 2013 godkände rådet namnbytet till Norra Möre vattenråd.

Välkommen att besöka vår nya hemsida!
Länkar