NY HEMSIDA
2017-01-25
Från och med 2017 byter Vattenrådet hemsida och denna sida kommer inte att uppdateras och material kommer att succesivt flyttas över till den nya sidan.

Länken till den nya sidan hittar du här
Kalenderarium 2015
27 jan Samrådsmöte, Arjeplog, Hotell Lyktan, kl 13-16, VRO6, VRO8.

29 jan Samrådsmöte, Skellefteå, kl 13-16, VRO7, VRO8, VRO13.

3 febr Samrådsmöte, Arvidsjaur, kl 13-16, VRO6, VRO7, VRO8.

11-12 febr Workshop, Skellefteå, Medlefors folkhögskola, 09:30-16:30, Alla. Information och info här.

24 febr Samrådsmöte Skellefteå, Medlefors folkhögskola, kl 10-16, Kustfrågor, inkl. havsmiljöförvaltning och havsplanering. Alla

30 apr Sista inlämningsdag för samrådsremissen

1 sept Exkursion Skellefteälven, mer info kommer.

Öppet seminarium om miljögifter i fisk 24 februari
8954-01-28

Plats: Scandic Hotell Skellefteå kl 18:00


Vi nås av motstridiga rapporter. Vi ska äta mer fisk för fisk är nyttigt. Samtidigt kommer larmrapporter om gifter i fisk som gör den ohälsosam. Hur hänger det här ihop? Det här kommer att diskuteras tillsammans med vad som krävs för att vi ska få en giftfri fisk i våra vatten. Vid seminariet deltar Livsmedelsverket, forskare från SLU, industrirepresentanter, länsstyrelsen och Naturskyddsföreningen.


Preliminärt program:

Fiskkonsumtion – nytta och risk - Anders Glynn toxikolog Livsmedelsverket

Källorna till dioxin och andra miljögifter i fisk - Karin Viberg, professor SLU Uppsala

Åtgärder för att minska utsläppen av dioxin och kvicksilver, exemplet Rönnskärs smältverk

Kvicksilver i fisk - redovisning av ett länsövergripande projekt - Fredrik Sjunnesson lst Västerbotten

Gift i fisk – källor, effekter och åtgärder – Naturskyddsföreningen, Ellen Bruno, sakkunnig marina ekosystem och fiske

Paneldiskussion alla

Moderator – Anna Ricknell


Alla Välkomna !

Nytt! Samråd för bättre vatten

Just nu pågår samråd! Mellan 1 november 2014 och 30 april 2015 vill vi veta vad du tycker!

Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt har upprättat Förslag till förvaltningsplan, Förslag till miljökvalitetsnormer och Förslag till åtgärdsprogram, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, för Bottenvikens vattendistrikt 2015-2021.

Här finns länsstyrelsens underlagsdokument till vårt vattenrådsområde:

Underlag till åtgärdsprogram för Skellefteälven med kustvatten.

Beskrivning av åtgärdsområdet

Miljöproblem i ytvattnet

Miljöproblem i grundvatten

Förslag på åtgärder

Här finns förslagen till de dokument som ska beslutas av Vattenmyndigheten för hela Bottenvikdistriktet:

Förslag till åtgärdsprogram

Förslag till förvaltningsplan

Förslag till miljökvalitetsnormer


Vi välkomnar alla synpunkter stora som små. För att underlätta omhändertagandet av synpunkter vill vi att svaret skickas i digitalt textformat till
kontaktpersonen för vattenrådet:

Bo-Göran Persson eller direkt till Vattenmyndigheten i Bottenvikdistriktet

Vi är tacksamma om dina synpunkter struktureras efter hur samrådshandlingarna är uppbyggda med tydliga hänvisningar till vilket dokument och vilket avsnitt som avses.

Synpunkter på samrådsdokumenten ska ha inkommit till vattenrådet senast den 30 april 2015. Skickar ni direkt till Vattenmyndigheten ange diarienummer 537-9859-2014 i e-postmeddelandets ämnesrad.

Välkommen på samrådsmöten!

Under samrådsperioden kommer det att ordnas samrådsmöten på ett flertal orter inom distriktet. Tid för mötena ser ni i vår kalender nedan.

Har ni frågor? kontakta Bo-Göran Persson eller någon annan i vattenrådets styrgrupp.

Läs vad som hänt hittils
Här kan ni läsa om vad som sagts på alla vattenrådsmöten, samt ta del av de mötesdokument som varit till underlag för respektive möte.

LRF tipsar sina lokalavdelningar
2012-02-03
LRF tipsar sina lokalavdelningar om vattenaktiviteter. Här kan vi i vattenrådet också hjälpa till, se Kontakta oss länken uppe till vänster.

LRF's tips till lokalavdelningarLänkar