Säveåns vattenråd bjuder in till föredrag om Limnologisk undersökning av sjöarna Anten och Mjörn 201
Publicerad 2019-05-13 00:00:00

Resultaten från undersökningen med bedömning av sjöarna Anten och Mjörns tillstånd och status redovisas liksom sjöarnas belastning av näringsämnen med avseende på nuläge, trender, miljömål och genomförda åtgärder.

Två tillfällen:

Den 23 maj 2019 kl. 09:30-11:30 på Tallhyddan i Alingsås
Den 3 juni 2019 kl. 18:00-20:00 på Tallhyddan i Alingsås

 

Länkar