Vattendragsvandring vid Valån den 27 maj kl. 18:00
Publicerad 2019-05-15 11:50:12

Måndagen den 27 maj ordnar Säveåns Vattenråd i samarbete med Sportfiskarna och Södra skogsägarna en vattendragsvandring längs Valån.

Vi samlas kl. 18:00 vid platsen markerad på kartan (1)

Det blir information om ån med dess växt- och djurliv och vilka fiskevårdsinsatser som gjorts. Vi får veta hur en biotopkatering går till samt hur skogsbruket arbetar med Blå målklassning.

Ta gärna med egen fika och stövlar eller grova skor.

Parkeringsplats finns vid mötesplatsen.

VÄLKOMNA!

Länkar