LONA-bidrag för att ta fram informationsskyltar längs Säveån
Publicerad 2019-02-08 00:00:00

Ett av vattenrådets uppdrag är att informera allmänhet och organisationer om Säveåns värden och ge en ökad kunskap och förståelse för vikten av rent vatten och hur vattnets kretslopp fungerar så att människor blir mer medvetna om hur deras egna handlingar påverkar vår miljö.

Ett sätt att öka kunskapen är att tillgängliggöra information om miljö, natur och kultur genom tematiska
skyltar som sätts upp på strategiska platser inom Säveåns avrinningsområde som besöks av människor som
vill ut i naturen. De valda platserna ligger i eller nära tätorter. Texterna på skyltarna är anpassade till den
specifika platsen, men ger också information om övriga platser att besöka inom området.

Skyltarna behandlar miljöfrågor, beskriver den lokala natur- och kulturmiljön samt informerar om
vattenrådets verksamhet. För det som vill ha fördjupad kunskap kommer det att finnas länkar till t ex vattenrådet och VISS.

Vattenrådet har blivit beviljade LONA (Lokala naturvårdssatsningen)-bidrag för att ta fram dessa skyltar. Skyltarna delfinansieras också av fem av de i vattenrådet ingående kommunerna (Vårgårda, Alingsås, Lerum, Partille och Göteborg) samt Mjörns Fiskevårdsområdesförening. Projektet pågår under 2015-2018.

Skyltarna finns nu uppsatta inom Säveåns avrinningsområde

Länkar