Limnologisk undersökning av Anten och Mjörn 2018
Publicerad 2018-04-09 16:01:00
<p>Under 2018 utf&ouml;rs limnologiska unders&ouml;kningar av sj&ouml;arna Anten och Mj&ouml;rn. De &auml;r en del av den samordnade recipientkontrollen f&ouml;r sj&ouml;arna och sker vart 10:e &aring;r i samarbete mellan G&ouml;ta &auml;lvs vattenv&aring;rdsf&ouml;rbund, Anten-Mj&ouml;rnkommitt&eacute;n, Alings&aring;s, Lerum, V&aring;rg&aring;rda, G&ouml;teborg, L&auml;nsstyrelsen i V&auml;stra G&ouml;talands l&auml;n samt Fiskev&aring;rdsomr&aring;desf&ouml;reningarna (FVO) f&ouml;r Anten respektive Mj&ouml;rn.</p>
<p>Syftet med unders&ouml;kningen &auml;r i f&ouml;rsta hand att utv&auml;rdera sj&ouml;arnas nuvarande kemiska och ekologiska status. Detta g&ouml;rs med st&ouml;d av tidigare gjorda unders&ouml;kningar som j&auml;mf&ouml;rs med resultaten i de unders&ouml;kningar som utf&ouml;rs 2018.</p>
<p>Det man kommer att unders&ouml;ka &auml;r:<br />&bull; Vattenkemi<br />&bull; V&auml;xtplankton<br />&bull; Djurplankton<br />&bull; Makrofyter (vattenv&auml;xter)<br />&bull; Bottenfauna<br />&bull; N&auml;tprovfiske i sj&ouml;arna<br />&bull; Kvicksilver och PFOS i g&auml;dda och abborre <br />&bull; Metaller och milj&ouml;gifter i sediment<br />&bull; L&auml;kemedelsrester<br />&bull; Mikroplast</p>
<p>En bed&ouml;mning g&ouml;rs av sj&ouml;arnas tillst&aring;nd och utveckling med avseende p&aring; v&auml;xtn&auml;rings&auml;mnen, syrehalter, klorofyll, siktdjup m m. samt om ekologin f&ouml;r&auml;ndrats f&ouml;r fisksamh&auml;lle, plankton, bottenfauna etc.<br />Resultaten kommer att sammanst&auml;llas och utv&auml;rderas i en skriftlig rapport d&auml;r en utf&ouml;rlig sammanfattning med statusbed&ouml;mning kopplat till fastst&auml;llda milj&ouml;kvalitetsnormer inom Vattendirektivet ska ing&aring;.</p>
Utskriftsvänligt format