Samverkan Halland
Samverkan Halland startade 2011 och syftar till att samverka och utbyta erfarenheter inom vattenförvaltningen. Detta har utmynnat i att under 2012 satsa på att höja kompetensen inom vattenråden. Målgruppen är samtliga vattenråd som är aktiva inom Hallands län, dvs. från Kungsbackaån i norr till Stensån i söder och de personer som är aktiva inom vattenråden.

Medverkande vattenråd:
Kungsbackaån, Lygnern, Viskan, TURS,
Himleån, Ätran, Suseån, Nissan, Fylleån,
Lagan, Genevadsån, Stensån


Länkar