Demonstrationsanläggning i Sagåns avrinningsområde
Publicerad 2017-02-09 13:29:59

Vattenmyndigheten i Norra Östersjön har sökt och fått beviljat medel inom EU-projektet LIFE IP Rich Waters. Projektet kommer innebära en rad aktviteter som ska genomföras under 7,5 års tid i hela vattendistriktet.

En av aktiviteterna i projektet är att inom skapa en demonstrationsplats för olika typer av vattenvårdsåtgärder som kan genomföras inom lantbruket. Det kan handla om fosfordammar, kalkfilterdiken, strukturkalkning, dränering, skyddszoner mm. Syftet är att kunskapen om de olika åtgärderna ska bli mer lättillgänglig. Man ska genom ett besök på platsen få inspiration och helst kunna se vad som vore lämpligt att göra på den egna gården. Platsen för demonstrationsanläggningen bör vara lätt att ta sig till och önskvärt är att vattenvårdsåtgärder redan har genomförts på platsen så att man har något att utgå ifrån. Efter en inledande diskussion inom Sagåns vattenråd och andra berörda, har det visat sig att det bästa stället att utveckla en sådan demonstrationsanläggning på sannolikt är Brunnby gård i Västerås. Där finns redan idag några av åtgärderna att se (en fosfordamm, kalkfilterdiken, strukturkalkning mm) och flera planeras under 2017.

Dessutom är detta en redan känd samlingsplats för lantbrukare. Om det är möjligt, skulle man kunna genomföra ytterligare vattenvårdsåtgärder (tvåstegsdiken mm) och dessutom utveckla möjligheten att visa de olika åtgärderna på ett pedagogiskt sätt (skyltar, broschyrer, app?).


Har ni frågor kring detta arbete kan ni vända er till Susanna Hansen, Västerås stad, susanna.hansen@vasteras.se

Länkar