Elfiske i Lillån, Sala
Publicerad 2016-09-07 13:27:46

Sagåns vattenråd anordnade 6 september en fiskdag, för att undersöka och visa livet under ytan i Lillån i Sala. Till fiskdagen hade några grupper med förskolebarn bjudits in och lokaltidningen var också på plats. Johan Axnér från Länsstyrelsen hjälpte till att fånga in fisk och bottendjur från ån och dessa kunde sedan studeras på nära håll av både barn och vuxna. Solen sken, korvgrillen gick varm och det blev en lyckad dag! 

Totalt fångades ett 20-tal fiskar av fyra olika arter (abborre, gädda, gers och mört) samt en liten signalkräfta. Dessutom samlades bottendjur från platsen in, provet ska skickas till Sveriges lantbruksuniversitet för analys. 

Vattenrådet har tagit fram förslag på åtgärder som kan göras i Lillån för att få fiskbestånden att må bättre, förhoppningsvis kommer de åtgärderna att kunna genomföras så att det finns ännu flera fiskar att studera nästa gång!

Fler bilder finns i bildgalleriet.

Vill ni veta mer om hur elfisk går till så följ den länk om elfiske.

Länkar