Rapport Synoptisk provtagning i Sagån 2014-15
Publicerad 2015-12-28 14:02:19

Sagåns vattenråd har i samarbetet med Sala kommun och Västerås Stad genomfört en synotiskprovtagning i Sagån. Projektet är delfinansierat genom stadsstöd för lokala vattenvårdsprojekt vidareförmedlade av Länsstyrelsen i Västmanland.

Läs hela rapporten här:

91/Utvardering_synoptisk_provtagning_2014_2015.pdf

 

 

 

Länkar