Välkommen till Sagåns Vattenråd
Sagåns vattenråd (org.nr 802468-6134) bildades 2012. Vattenrådet ska i samverkan med intressenter i avrinningsområdet verka för ett hållbart nyttjande av Sagåns vatten och att vattenförvaltningens krav på god ekologisk, kvantitativ och kemisk status uppnås. Vattenrådet ska medverka i planerings- och samrådsprocesser som kan påverka vattenmiljön i Sagån samt sträva efter att öka kunskapen om Sagåns vattenmiljöer.

Sagåns avrinningsområde börjar norr om Sala och mynnar i Oxfjärden i Mälaren. Avrinningsområdet är 857 km2 stort och stäcker sig över Enköping, Heby, Sala och Västerås kommuner. Inom området finns 15 sjöar och 356 km vattendrag.

Sagåns vattenråd finns också på Facebook

Medlemsavgiften till Sagåns vattenråd kan betalas genom att Swisha 100 kronor till
123 259 11 70, eller via överföring till BG 118-8069 (Sala sparbank). Ange ditt namn och adress i meddelandefältet.
Sagåns vattenråd har fått ta del av Sparbanksmiljonen
Sala sparbank delar årligen ut en miljon kronor till lokala initiativ och i år har Sagåns vattenråd mottagit 30 000 kronor för att avhjälpa vandringshinder i Sagåns avrinningsområde. Pengarna har använts till att åtgärda ett vandringshinder i Josefsdalsbäcken vid Strömsbacka i Sala, bilder före, under och efter åtgärd hittar ni i bildgalleriet.
Tack Sala sparbank!


Länkar