Riksmötet 2012
Riksmöte för vattenorganisationer 2012

2012 års Riksmöte för vattenorganisationer fokuserar på hav, kust och skärgård.
De stora perspektiven lyfts av miljöminister Lena Ek, Björn Risinger från HaV och Fredrik Wulff från Stockholms universitet. Frågor om miljögifter, fisk, säl och skarv avhandlas förstås av kunnig expertis, och flera konkreta exempel på åtgärder för att förbättra kustmiljön presenteras – från avloppsrening och syrebubbling till vikten av god datakvalitet och det pågående pilotprojektet med att restaurera Björnöfjärden.

Innehåll:
• Fakta
• Dokumentation
• Hitta dit
• Deltagare
• Program
Fakta
När: 17-18 september, 2012
Var: Djurönäset i Stockholms skärgård
Arrangörer: Svealands kustvattenvårdsförbund tillsammans med Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt
Mer information: Bengt Fladvad, Svealands kustvattenvårdsförbund
tel: 08-615 94 39 mobil: 073-917 94 39 e-post: bengt.fladvad@ksl.se
Dokumentation
Här nedan finns länkar till dokumentation från Riksmötet 2012.

Justerat program Riksmötet 2012

De olika föredragshållarnas föredrag som pdf
Ulf Larsson
Jens Olsson
Fredrik Wulff
Tonie Wickman
Björn Risinger
Jakob Walve
Ulf Larsson 2
Kumblad och Rydin
Sture Hansson
Christer Lännergren
Hitta dit
Djurönäset Konferenshotell www.djuronaset ligger i Värmdö kommun, cirka 45 minuter med buss eller bil från centrala Stockholm.
Länk till vägbeskrivning

Res kommunalt från Slussen (t-bana). Följ skyltar ”Bussar mot Nacka”
Buss 433 och 434 åker till till Djurönäset (hållplats)
Länk till Stockholms lokaltrafiks reseplanerare

Karta över området som pdf
Deltagarförteckning
Ett drygt hundratal deltagare har anmält sig till konferensen. Dessutom finns flera utställare på plats.

Deltagarförteckning 2012
Program
Program 2012 som pdf.

För de som kommer redan söndag kväll kommer middag att serveras från 18.00.


Måndag
från 08.00 Registrering, kaffe

09.00 Välkommen, Moderator: Roland Dehlin, ordförande Svealands kustvattenvårdsförbund

09.15 Sälen och skarven i Östersjöns ekosystem, Sture Hansson, Stockholms universitet

09.45 Fisk i skärgården, Jens Olsson, Fiskerilaboratoriet Öregrund, SLU

10.15 PAUS

10.45 Kan vi rädda Östersjön med konstgjord andning, Fredrik Wulff, Stockholms universitet

11.15 Miljögifter inom Baltic Sea Actionplan, Projekt COHIBA (Control of hazardous substances in the Baltic Sea region), Tonie Wickman, MF Stockholm stad

11.45 LUNCH

13.00 Modern havs- och vattenpolitik, Lena Ek, miljöminister

13.20 Så arbetar Havs- och vattenmyndigheten för levande hav, sjöar och vattendrag, Björn Risinger, Havs- och vattenmyndigheten

13.50 Datakvalitet, Jakob Walve, Stockholms universitet

14.15 PAUS

15.15 Robust och klimatanpassad avloppsrening, Ulf Larsson, Stockholms universitet

15.35 Baltic 2020 – Levande kust. Restaurering av Björnöfjärden, Linda Kumblad, projektledare Levande kust

16.05 Effekter av varierade kväveutsläpp från Himmerfjärdens avloppsreningsverk, Ulf Larsson, Stockholms universitet

16.20 Syrebubbling i Lännerstasundet, Christer Lännergren, Stockholm vatten

16.40 Paneldiskussion

19.00 MIDDAG
Till middagen kommer en representant för Värmdö kommun att berätta om Värmdö med de förtjänster och problem som karaktäriserar en skärgårdskommun.
Till desserten kommer Katarina Schoerner att berätta om Vasakungarnas Djuröhamn.

Tisdag
09.00 Studiebesök hos Kustbevakningen, Djuröhamn

10.30 Skärgårdsexkursion, medhavd lunch på båten

ca 15.00 Åter Djurö och slut på Riksmötet
Länkar