Styrgrupp och kontaktperson hittar du här
Publicerad 2010-11-23 17:26:26

Kontaktperson

Jan Isaksson
Epost: info@pitealv.se
070-302 61 57


Styrgrupp

Jan Isaksson
Pite Älv Ekonomiska Förening
Epost: info@pitealv.se

Anders Vikström
Skogsstyrelsen
Epost: anders.vikstrom@skogsstyrelsen.se

Heikki Kairento
Teknisk chef o Miljöchef A-Jaur
Epost: heikki.kairento@arvidsjaur.se

Bo Andersson
Norra Skogsägarna
Epost: zetorbo@gmail.com

Stefan Andersson
Miljö- och Bygg, Piteå kommun
Epost: Stefan.Andersson@pitea.se

Rolf Lindgren
Skellefteå Kraft AB
Epost: Rolf.Lindgren@skekraft.se

Pär Isaksson
Lantbrukare, ordf LRF Norrbotten
Epost: par.isaksson@bd.lrf.se

Inger Lundberg
Politiker, Älvsbyns kommun
E-post: ingerl47@gmail.com

Stefan Holm
Rappen/Labbas Intresseförening
E-post: gstefanh@gmail.com

Länkar