Påverka vattenmiljön i Piteälven
Är du intresserad av hur vattnet mår i sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten där du bor, arbetar, har din verksamhet eller fritid? Då bör du engagera dig i Piteälvens VRO.

Ute till vänster hittar du mer information om just ditt geografiska område. Du kan läsa mötesprotokoll, ladda ner översikten över de väsentliga frågorna, vilka du kan kontakta om du vill veta mer eller engagera dig i arbetet.

Björnideforsen i Piteälven. Foto:Roberth Wikström
Inbjudan till exkursion, Markavvattning från åker, skog och vägar.
2015-05-22
Exkursion i trakterna kring Sjulnäs och Långnäs.
Hur du som skogsägare, lantbrukare kan ta hänsyn till vattnet i din verksamhet.
Tisdagen den 9 juni kl 13.00.
Samling hos Pär Isaksson Lillpitev 259 i Sjulnäs.
Pär Isaksson, LRF, och Bo Andersson, Norra Skogsägarna, visar
exempel på markavvattning.
Piteälvens vattenråd på Facebook
Nu finns vi på Facebook.
Besök oss gärna där.


Välkommen!
Läs vad som hänt hittils
Här kan ni läsa om vad som sagts på alla vattenrådsmöten, samt ta del av de mötesdokument som varit till underlag för respektive möte.

Ytterligare dokument för nedladdning finns här för mera detaljerad information.
Länkar