Välkommen till Övre Motala ströms vattenråd
Vattenrådets geografiska område
Vattenrådet för Övre motala ströms vattenråd sträcker sig utmed Motala ström i väst-östlig riktning från Boren till Roxen, samt åt sydost utmed Sviestadsån och Kumlaån ner mot Åtvidaberg. (Se kartbild nedan)
Beskrivning av syfte och organisation
Syftet med Övre Motala ströms vattenråd är att vara ett samverkansforum som har ett helhetsperspektiv på vattenresurserna samt ansvarar för den lokala samverkan kring frågorna i vattenförvaltningsarbetet. Vattenrådets sammansättning ska spegla aktörerna inom vattenrådets avrinningsområde. Exempel på aktörer som finns representerade i vattenrådet är kommuner, jord- och skogsbruksnäring, industri, fiske och ideella föreningar.

Vattenrådet är organiserat i tre nivåer eller forum; 1) Stormöte, 2) Vattenrådsmöte och
3) Arbetsgrupper för ett geografiskt eller tematiskt område. Arbetsgrupperna ordnar sina möten själva. Motala kommun, Teknsika förvaltningen är sammankallande till stormöten och vattenrådsmöten.

Här finns en länk till Verksamhetsbeskrivning för Övre Motala ströms vattenråd
Länkar