Länkar
Publicerad 2017-04-15 10:35:14

Här publicerar vi intressanta länkar som behandlar vatten i allmänhet och Ölands vatten i synnerhet.

En avhandling om Skedemosse "Våld och vatten". Offerkulturen och fynden redovisas och diskuteras av Anne Monikander: länk till avhandlingen.

Vattenrådens dag 2013. Här finns presentationer från den välbesökta Vattenrådens dag den 10 oktober: Vattenrådens dag 2013

Vattenblänk. Vattenmyndighetens nyhetsbrev publiceras elektroniskt här.

SMHI:s vattenweb har en tjänst där man kan ladda ner modellerade värden på flöden och belastning från näringsämnen från olika källor. Läs mer här.

Jordbruksverket och Västerviks kommun har gjort en kort film om fosfordammar – hur, var, varför? Se filmen här.

SMHI, SGU och Uppsala universitet konstaterar att det finns stor risk för sänkt grundvattennivå i sydöstra Sverige ju varmare klimat vi får. Läs mer: Länk till SHMI:s artikel

Skärgårdsstiftelsen söker havstulpanobservatörer längs den svenska östersjökusten! Läs mer om projektet och hur du anmäler dig till SMS-tjänsten: Länk till Båtmiljö.se

HavsUtsikt är en tidskrift som tar upp aktuell forskning kring Östersjön. Senaste numret innehåller intressanta artiklar om grunda vikar och rovfisk, m.m: Havet 2011/3

WWF har tagit fram en verktygslåda för vattenhänsyn i skogen inom projektet Levande skogsvatten. Läs mer och ladda ner verktygslådan här: Levande skogsvatten

På vattenrådens dag i Västerhavets vattendistrikts gavs ett antal mycket intressanta föreläsningar och presentationer. Ta del av dem här: Länk till presentationerna

Vattenblänk Vattenmyndigheternas nyhetsbrev finns att läsa här: Länk till Vattenblänk 2011-1

Börje Ekstam, styrelseledamot i vattenrådet, intervjuas om våtmarker i Radio Kalmars samhällsprogram Fokus: Länk till radioprogrammet

Bra att veta för den som vill göra eller arbetar med åtgärder i vatten. Vad gäller?
Länk till miljösamverkan Sverige

Nya regler för fiskevårdsområden. De som äger fiskerätt kan bilda fiskevårdsområden för att samordna fisket och fiskevården och främja gemensamma intressen. Länk till riksdagens hemsida

Hem

Länkar