Hjälp oss att fånga vattnet på land!
Publicerad 2016-11-02 00:00:00

Sommaren 2016 kommer vi minnas som en torr sommar, men också en sommar då vi tillsammans
lyckades spara stora mängder grundvatten. Så mycket som 20 % mindre kommunalt
vatten gick på jämfört med förra sommaren. Fantastiskt!

Vattenbristen är som bekant delvis orsakad av för lite nederbörd, men också av att vi har rätat
och fördjupat diken och vattendrag så att grundvattnet tappas av och regn- och dräneringsvatten
spolas ut för snabbt så grundvatten inte hinner bildas. För att minska avrinningen vill vi
informera om en unik möjlighet som markägare har att få vattnet att stanna kvar!

I lagen om vattenverksamhet (Miljöbalken 11 kap. § 12) finns ett undantag. Du kan till exempel göra en mindre dämning eller enkel reglerad dränering i ett dike om den inte skadar annans mark eller egendom eller hindrar djur och växter från att förflytta sig. Du kan testa att täppa till dina dräneringsögon eller åkerdiken för att hålla kvar vattnet. Detta kan också hjälpa till att öka både markvatten till växterna och som också ger vattnet tid att sippra ner och bilda grundvatten.

Men dikningsföretaget då?
Jo, de har alltid rätt till avvattning, men det kanske går att komma överens om en tillfällig
dämning som är lätt att ta bort om flödena blir stora. Ett riktmärke är att dämma till högst
50 cm under markytan (beroende på jordart). Det kanske också är lättare att få dämma i ett
biflöde än i huvudkanalen och där är det lättare att förutsäga effekten och följa upp.


Hur ska det se ut?
Det kan till exempel vara en skopa packad alv eller jätter, eller en säck med sand i ett
åkerdike. Det ska helst inte vara rättuppstående eller vasst. Har du en utdikad våtmark
kan du höja tröskeln i utloppet med alv eller sten så att den håller kvar vattnet längre.
Längre ner finns några exempel och på vattenrådets hemsida kan du se fler sätt.


Vad har jag för nytta av det?
Förhoppningsvis får du mer vatten tillgängligt för dina grödor, kanske blir det mer
vatten i din eller grannens brunn, men framför allt kan det bli mer grundvatten som
både djur, växter och människor har nytta av i det långa loppet. En annan bra sak är att
näringen stannar på åkern istället för att sköljas ut genom dikena.


Vad händer sen?
Vi hoppas att det kommer regn så att dämmena gör nytta. Om det visar sig att ingenting
tar skada av att dämmena finns där kanske de kan få vara kvar. På de platser där grannar
och dikningsföretagen vill att du tar bort dämmena gör du det. Åtgärden är helt frivillig
men vi vill gärna se om det ger resultat över en längre tid. Kom också ihåg att du måste
följa upp och kontrollera åtgärderna så länge de är kvar!


Full av frågor och funderingar?
Kontakta Johan Åhlund eller Tommy Pettersson som båda har gjort och sett olika åtgärder,
eller Ölands Vattenråd. Ölands Trolling- och sportfiskeklubb kan ge tips på utformning
och råd om du vet att det finns fisk i diket. Hör gärna av dig till vattenrådet om du
gör en åtgärd så har vi lättare att se om det har effekt. All dokumentation bidrar också
till kunskap och kommer att underlätta eventuella framtida åtgärder.

Kontakt:
Johan Åhlund, LRF: 0705-136106
Tommy Pettersson, LRF: 0705-666916
Lasse Karlsson, Ölands Trolling- och sportfiskeklubb: 0705-497050
Kristin Bertilius, Ölands Vattenråd: 0485-88480

I foldern finns bilder och mer information, den kan du ladda ner här!

Andra rapporter med bilder och exempel är:
Dikesproppning WWF
Ekologisk restaurering av vattendrag (sidan 5-6)

             

Länkar