Våtmarken i Parboäng
Publicerad 2014-11-12 10:21:07

Ölands Vattenråd har delfinansierat en våtmarksrestaurering i Parboäng genom Leaderprojektet Ostkustens Vattensamling tillsammans med Sportfiskarna och LOVA-stöd (Lokala Vattenvårdsmedel). Fiskevårdsgruppen har varit aktiv i projekteringen och Den 11 november visades den vackra våtmarken, här följer några bilder från dagen. Rapporten kan du laddaner och läsa här.

Foto K. Bertilius.

 

Länkar