Arbetsgrupp för fiskefrågor
Publicerad 2013-11-26 00:00:00

Vattenrådet har en arbetsgrupp som arbetar med frågor som rör fisk och fiske.

Sammankallande i gruppen är Lars Karlsson. Övriga medlemmar är Johan Albien, Sten Forsberg, Bo Hagström, Seppo Lippo, Michael Ingard, Andreas Johansson, Stefan Nilsson och Niclas Solberg.
Länkar