Arbetsgrupp för fiskefrågor
Publicerad 2013-11-26 00:00:00
Sammankallande i gruppen är Lars Karlsson. Övriga medlemmar är Johan Albien, Sten Forsberg, Bo Hagström, Seppo Lippo, Michael Ingard, Andreas Johansson, Stefan Nilsson och Niclas Solberg.
Utskriftsvänligt format