Välkommen till Ölands Vattenråd!
Ölands Vattenråd arbetar med alla vattenförekomster, det vill säga kust-, grund- och ytvatten. Genom att fokusera arbetet på att förbättra vattenbalansen ökar möjligheterna för grundvatten att bildas och läckage av näring kan minska genom sedimentation (fosfor) och kvävefixering.

I föreningens styrelse finns de intressen som verkar på Öland representerade: lantbrukare, campingnäringen, yrkesfiskare, sportfiske, naturskyddsförening och kommun samt vattenekologisk forskningskompetens. Vattenrådet ska därför ses som en resurs som kan belysa vattenfrågor på ett mångfacetterat sätt.

Vi arbetar aktivt med vattenvårdsåtgärder och samverkar med vattenråden i Kalmar kommun Ostkustens vattensamling.

Vill Du bli medlem i Ölands vattenråd? Föreningar, företag och privatpersoner är välkomna som medlemmar. Betala in 100 kr på bankgironummer 716-0419. Ange ditt namn, och e-post och/eller telefonnummer på inbetalningen.

***NYHET!*** Du kan också Swisha medlemsavgiften till 1234579363, ange namn och e-postadress i meddelandet.

Ladda ner Ditt inbetalningskort direkt! Inbetalningskort medlemsavgift

Kristin Bertilius, samordnare
telefon: 0485-88480,
e-post: kristin.bertilius@borgholm.se
Adress: Box 52, 387 21 Borgholm

Organisationsnummer: 802456-5338
Bankgiro: 716-0419

Gå med i Ölands vattenråds grupp på Facebook så får du veta vad som händer, när det händer!

Välkommen att stödja arbetet för Ölands vatten – Ölands vatten med kvalité är vår idé!
Nu publicerar vi svaren på valenkät om vatten inför valet 2018


Inför valet 2014 skickade Ölands Vattenråd ut en enkät till partierna i kommunerna på Öland för att se hur de såg på vattenfrågan. Nu gör vi om det inför valet 2018!

Tanken är att ta pulsen på hur partierna tycker att det har fungerat under mandatperioden som gått och hur de vill arbeta med vattenfrågan under kommande mandatperiod. Frågorna är i stort sett desamma som 2014 och enkäten går att läsa här!

Här kan du läsa alla svaren!
Fortsätt vara vattensmart!
Trots att det har regnat har de kommunala täkterna låga till normala nivåer så det gäller att vi använder vårt dricksvatten klokt!

Det har varit en torr vår och och sommar och markerna är brunbrända. För våra lantbrukare innebär det att både bete och det viktiga fodret till vintern försvinner.

Respektera bevattningsförbud som råder och fyll inte era pooler med slang. Olika kommuner har olika regler så kolla vad som gäller i Din kommun!

För att minska avrinningen och möjliggöra att mer vatten kan hållas kvar vill Vattenrådet och LRF informera om en unik möjlighet som markägare har att få vattnet att stanna kvar!

Läs mer i den folder som vattenrådet och LRF har tagit fram tillsammans.

Du kan ladda ner foldern här och hittar mer information och fler exempel här: Hjälp oss att fånga vattnet på land!
Vattenrådets skrivelser och dokument
Vattenrådets styrelse har svarat på ett antal remisser och gör skrivelser för att sätta fokus på vattenarbetet.

De senaste handlade om fredningsområden i öländska bäckar och ansökan om vattendom för vattenuttag i Lindbykanalen och Strömmen.

Läs mer om vad vattenrådet tycker i olika frågor och hör av dig om du vill engagera dig i vattenarbetet!

Här hittar du yttranden och skrivelser!

Du kan också läsa kallelser och protokoll från styrelsens möten: här finns de!
Vi stöder vattenrådets arbete på Öland!
Här publicerar vi de företag och organisationer som stöttar vårt arbete

Alvets sportfiskeklubb länk till hemsida
Annys fiske
Borgholm Energi AB, länk till hemsida
Borgholms kommun länk till hemsida
Camping Öland, 21 campingar på Öland, länk till hemsida
Degerhamn båt- och sportfiskeklubb
Funcktion reklambyrå AB länk till hemsida
Karlssons mek. verkstad Länk till hemsida
Lantbrukarnas Riksförbund, länk till hemsida
Lindbytvätten länk till hemsida
Mörbylånga kommun länk till hemsida
Svenska Yrkesfiskare Ek.för.
Ölands Naturskyddsförening länk till hemsida
Öland Gotland Fiskareförbund länk till hemsida
Ölandsmagazinet länk till hemsida
Ölands trolling och sportfiskeklubb länk till hemsida
Länkar